QUICK
MENU

open close
 
88
[2009년] 프로 레슬링 노아 흥행
작성자 : WManiac 등록일 : 2010-09-01 17:15:08 조회수 : 45
* 작성: Tony님 (lee1896gj@hotmail.com)

* 원문: PUROLOVE.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2009년 프로 레슬링 노아 흥행]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 1월 11일
NOAH/Naomichi Marufuji Produce "SHIRANUI IKOTENYOKU ~I NO KAN~", 11.01.2009 (NTV/G+)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Tsuyoshi Kikuchi vs. Atsushi Aoki - 시간초과로 무승부 (15:00)
2. Akitoshi Saito, Masao Inoue, Kishin Kawabata & Kentaro Shiga > Takuma Sano, Tamon Honda, Junji Izumida & Shuhei Taniguchi (12:49)
3. Takeshi Rikio & Takeshi Morishima > Takashi Okita & Kento Miyahara (10:48)
4. Mitsuharu Misawa > Makoto Hashi (15:53)
5. Legend Heel Momota, Yoshinobu Kanemaru, Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi > Taiji Ishimori, Ricky Marvin, Akihiko Ito & Ippei Ota (20:41)
6. Takashi Sugiura & KENTA > Akira Taue & Yoshihiro Takayama (13:59)
7. Jun Akiyama, Mohammed Yone & Go Shiozaki > Kensuke Sasaki, Yoshinari Ogawa & Katsuhiko Nakajima (25:40)
8. AJPW World Jr. Heavyweight Title: Naomichi Marufuji (c) > NOSAWA Rongai (14:51)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE SECOND NAVIGATION 2009 (2009년 2월 15일 -3월 1일)
THE FIRST NAVIGATION 2009 (2009년 1월 12일 - 1월 25일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 3월 15일
NOAH/Naomichi Marufuji Produce "SHIRANUI IKOTENYOKU ~KO NO MAKI~", 15.03.2009 (G+)

Tokyo Differ Ariake
1,400 Fans - 만원

 

1. Legendary Singles Match: Yoshinari Ogawa > Tsuyoshi Kikuchi (0:59)
2. Former Sumo Wrestling vs. Self-Defense Forces: Takashi Sugiura & Shuhei Taniguchi > Akira Taue & Junji Izumida (12:30)
3. Heavy vs. Junior: Mitsuharu Misawa, Takeshi Morishima, Akitoshi Saito & Kishin Kawabata > Atsushi Aoki, Akihiko Ito, Genba Hirayanagi & Ippei Ota (15:52)
4. Kentaro Shiga 15th Anniversary Match: Kenta Kobashi & Tamon Honda > Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru (17:34)
5. Yone Gundan vs. Kensuke Office All-Out War: Takeshi Rikio, Mohammed Yone, Kotaro Suzuki & Legend Heel Momota > Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima, Takashi Okita & Kento Miyahara (22:37)
6. Takuma Sano 25th Anniversary Match: Takuma Sano & Taiji Ishimori > Naomichi Marufuji? (Masao Inoue) & Maruvin (Ricky Marvin) (17:02)
7. GHC Title Holders and Go: Jun Akiyama & KENTA > Go Shiozaki & Makoto Hashi (25:59)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLOBAL TAG LEAGUE 2009 (2009년 4월 11일 - 5월 6일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 5월 17일
NOAH/KENTA Produce "CROSS ROAD", 17.05.2009 (G+)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

 

1. Kenta Kobashi > Genba Hirayanagi (5:59)
2. Ricky Marvin > Atsushi Aoki (13:53)
3. Akitoshi Saito, Masao Inoue & Makoto Hashi > Mitsuharu Misawa, Kentaro Shiga & Kishin Kawabata (17:06)
4. 3 Way Match: Taiji Ishimori vs. Yoshinobu Kanemaru vs. Akihiko Ito - No Contest (2:57)
5. Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki > Taiji Ishimori & Akihiko Ito (9:34)
6. Go Shiozaki > Shuhei Taniguchi (20:18)
7. Takeshi Morishima & Takashi Sugiura vs. Takeshi Rikio & Mohammed Yone - 시간초과로 무승부 (30:00).
8. Jun Akiyama > KENTA (29:14)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUTHERN NAVIGATION 2009 (2009년 6월 4일 - 6월 22일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 7월 5일
NOAH "NO PAIN NO GAIN", 05.07.2009 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

 

1. Royal Rumble: Naomichi Marufuji? (Masao Inoue) > Oshiri Kajiri Mushi (44:59)
2. Shuhei Taniguchi > Yoshinobu Kanamaru (10:10)
3. Takeshi Morishima > Akitoshi Saito (14:50)
4. Takashi Sugiura > Taiji Ishimori (4:38)
5. Mohammed Yone > Naomichi Marufuji? (8:46)
6. Go Shiozaki > KENTA (28:43)
7. Takeshi Rikio > Kotaro Suzuki (11:42)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMMER NAVIGATION 2009 (2009년 7월 12일 - 7월 25일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 8월 1일
NOAH "DEPARTURE 2009 ~bound for the future~", 01.08.2009 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Yoshinobu Kanamaru > Akihiko Ito (8:13)
2. Global Hardcore Crown Openweight Title Contendership, 7 Man Battle Royal: Kishin Kawabata > Kentaro Shiga mit einem Axe Bomber (17:07)
3. Kensuke Sasaki, Katsuhiko Nakajima & Kento Miyahara > Takeshi Rikio, Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi (17:16)
4. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Yoshinari Ogawa > Akira Taue, Mohammed Yone & Ricky Marvin (22:05)
5. Akitoshi Saito & Takuma Sano > Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi (23:44)
6. Takeshi Morishima > Atsushi Aoki (10:19)
7. KENTA > Taiji Ishimori (25:41)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 8월 2일
NOAH "GO! SHIODOME JAMBOREE WASSHOI 2009 ~ SHIODOME STREET PRO-WRESTLING", 02.08.2009 (G+ LIVE)

Shiodome Nittele Tower Plaza Zerosta Special Ring
1,700 Fans - 초만원

1. Kotaro Suzuki vs. Taiji Ishimori - 시간초과로 무승부 (20:00)
2. Yoshinobu Kanamaru > Ricky Marvin (7:30)
3. Mohammed Yone > Shuhei Taniguchi (9:51)
4. Kenta Kobashi & KENTA > Go Shiozaki & Akihiko Ito (16:55)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WEEKEND NAVIGATION 2009 (2009년 8월 22일 - 23일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 8월 29일
NOAH "GENESIS", 29.08.2009 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Jun Akiyama, Akira Taue & Yoshinari Ogawa > Katsuhiko Nakajima, Takashi Okita & Kento Miyahara (12:12)
2. Takeshi Rikio & Mohammed Yone > Akitoshi Saito & Takuma Sano (13:25)
3. Kensuke Sasaki > Tamon Honda (13:57)
4. Shuhei Taniguchi & Atsushi Aoki > Go Shiozaki & Taiji Ishimori (16:30)
5. Yoshinobu Kanemaru, Kotaro Suzuki & Genba Hirayanagi > KENTA, Ricky Marvin & Akihiko Ito (19:59)
6. Global Hardcore Crown Openweight Title: Kenta Kobashi (c) > Kishin Kawabata (15:06)
7. Takeshi Morishima > Takashi Sugiura (14:13)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 9월 6일
NOAH "TAUE FESTIVAL IN TSUKUBA", 06.09.2009

Tsukuba Kapio
1,300 Fans

 

1. Atsushi Aoki > Kentaro Shiga (12:24)
2. Mohammed Yone & Kotaro Suzuki > Yoshinari Ogawa & Akihiko Ito (14:24)
3. Shuhei Taniguchi > Kishin Kawabata (14:45)
4. Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru > Tamon Honda & KENTA (14:38)
5. Akitoshi Saito & Ricky Marvin > Go Shiozaki & Taiji Ishimori (20:37)
6. Kenta Kobashi, Jun Akiyama & Akira Taue > Takeshi Morishima, Takashi Sugiura & Genba Hirayanagi (19:07)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXCEEDING OUR DREAMS 2009 (2009년 9월 12일 - 25일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 9월 27일
NOAH "GREAT VOYAGE 2009 IN TOKYO ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~", 27.09.2009 (G+)

Tokyo Nippon Budokan
17,000 Fans - 초만원

 

0. Tamon Honda & Jun Izumida vs. Kentaro Shiga & Kishin Kawabata - 시간초과로 무승부 (10:00)
1. 1st Jr. Heavyweight League Participation Match: Genba Hirayanagi > Akihiko Ito (8:33)
2. 1st Jr. Heavyweight League Participation Match: Atsushi Aoki > NOSAWA Rongai (6:59)
3. Taiji Ishimori & Ricky Marvin > Yoshinobu Kanamaru & Tsuyoshi Kikuchi (8:56)
4. Bison Smith > Shuhei Taniguchi (7:32)
5. Jun Akiyama, Minoru Suzuki & Takashi Sugiura > Takeshi Rikio, Mohammed Yone & KENTA (18:33)
6. Kensuke Sasaki, Takeshi Morishima & Katsuhiko Nakajima > Genichiro Tenryu, Yoshinari Ogawa & Kotaro Suzuki (21:05)
7. Special Tag Match: Kenta Kobashi & Yoshihiro Takayama > Keiji Muto  & Akira Taue (21:53)
8. GHC Heavyweight Title: Go Shiozaki (c) > Akitoshi Saito (24:42)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 10월 3일
NOAH "GREAT VOYAGE 2009 IN OSAKA ~MITSUHARU MISAWA, ALWAYS IN OUR HEARTS~", 03.10.2009 (G+/PPV)

Osaka Prefectual Gymnasium
6,400 Fans - 초만원

1. Taiji Ishimori > Akihiko Ito (3:30)
2. Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin > Masashi Aoyagi & Genba Hirayanagi (10:43)
3. Takeshi Morishima & Shuhei Taniguchi > Makoto Hashi & Tsuyoshi Kikuchi (9:52)
4. Kenta Kobashi, Masahiro Chono  & Go Shiozaki > Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Akitoshi Saito (22:50)
5. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki (c) > Jado  & Gedo  (24:32)
6. Yoshihiro Takayama > Takashi Sugiura (8:44)
7. Special Tag Match: Toshiaki Kawada & Akira Taue > Jun Akiyama & KENTA (17:32)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WINTER NAVIGATION 2009 (2009년 11월 19일 - 12월 6일)
AUTUMN NAVIGATION 2009 (2009년 10월 15일 - 31일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 12월 23일
NOAH/Naomichi Marufuji Produce "SHIRANUI IKOTENYOKU IKI ~TEN NO KAN~ I MISS YOU", 23.12.2009 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Opening Match: Taiji Ishimori & Ricky Marvin > Yoshinari Ogawa & Yoshinobu Kanemaru (12:33)
2. BURNING 3 WAY: Kenta Kobashi > Tamon Honda & Tsuyoshi Kikuchi (11:11)
3. Teacher and Student Confrontation: Jun Akiyama > Makoto Hashi (12:22)
4. 11 Man Heavyweight Battle Royal+1: Takeshi Morishima > Genba Hirayanagi mit einem Backdrop Suplex (9:23)
5. Who Are You?: Mushiking Terry > Kotaro Suzuki (8:40)
6. Mitsuhiro Matsunaga Retirement Match: Akitoshi Saito > Mitsuhiro Matsunaga (10:24)
7. NOAH vs. Machine Army: Super "S" Machine (Takashi Sugiura) & Super Strong Machine  > Naomichi Marufuji & Atsushi Aoki (13:28)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009년 12월 24일
NOAH "NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2009", 24.12.2009 (G+ LIVE)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Mr. Christmas > Atsushi Aoki (9:11)
2. Yoshinobu Kanamaru, Shuhei Taniguchi & Kishin Kawabata > Taiji Ishimori, Makoto Hashi & Kento Miyahara (15:47)
3. Takeshi Morishima > Akitoshi Saito (1:45)
4. Handicap Match: Go Shiozaki > Junji Izumida & Kentaro Shiga (9:29)
5. Naomichi Marufuji > Akira Taue (6:35)
6. Takuma Sano & Akihiko Ito > Yoshinari Ogawa & Ricky Marvin (19:02)
7. Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone - No Contest (7:59)
8. Kensuke Sasaki, Takeshi Rikio & Tamon Honda > Yoshihiro Takayama, Tsuyoshi Kikuchi & Genba Hirayanagi (14:55)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright ⓒ wrestle-mania.com All Rights Reserved.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
» [2009년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 45
32 [2008년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 28
31 [2007년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 36
30 [2006년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 32
29 [2005년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 30