QUICK
MENU

open close
 
88
[2008년] 프로 레슬링 노아 흥행
작성자 : WManiac 등록일 : 2010-09-01 17:06:50 조회수 : 26
* 작성: Tony님 (lee1896gj@hotmail.com)

* 원문: PUROLOVE.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2008년 프로 레슬링 노아 흥행]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GLOBAL TAG LEAGUE 2008 (2008년 3월 29일 - 4월 27일)
THE SECOND NAVIGATION 2008 (2008년 2월 15일 - 3월 2일)
THE FIRST NAVIGATION 2008 (2008년 1월 6일 - 20일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008년 5월 11일
NOAH "BURNING NAVIGATION ~ KENTA KOBASHI LOCAL RETURN", 11.05.2008 (NTV/G+ LIVE)

Fukuchiyama Park Gymnasium
2,700 Fans - 만원

1. Masashi Aoyagi > Mitsuo Momota (7:05)
2. Kentaro Shiga > Junji Izumida (11:39)
3. KENTA & Taiji Ishimori > Atsushi Aoki & Akihiko Ito (12:23)
4. Kotaro Suzuki & Ricky Marvin > Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi (11:55)
5. Takashi Sugiura & Takuma Sano > Tamon Honda & Shuhei Taniguchi (18:19)
6. Jun Akiyama & Takeshi Rikio > Akitoshi Saito & Kishin Kawabata (15:56)
7. Mitsuharu Misawa, Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi > Akira Taue, Yoshinari Ogawa & Masao Inoue (28:29)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORTHERN NAVIGATION 2008 (2008년 5월 15일 - 6월 1일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008년 6월 14일
NOAH "GREAT VOYAGE 2008 IN YOKOHAMA", 14.06.2008 (NTV/G+ LIVE)

Yokohama Bunka Gymnasium
3,600 Fans - 만원

1. Junji Izumida & Taiji Ishimori > Takashi Okita & Kento Miyahara (10:49)
2. Kishin Kawabata, Kentaro Shiga & Masao Inoue > Tamon Honda, Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota (11:49)
3. Akira Taue & Mohammed Yone > Akitoshi Saito & Kazuyuki Miyamoto (11:11)
4. Naomichi Marufuji & Kotaro Suzuki > Mitsuharu Misawa & Ippei Ota (15:10)
5. Atsushi Aoki Shining Magic 10 Match Series 5th: Yoshinari Ogawa > Atsushi Aoki (16:50)
6. Jun Akiyama, Takeshi Rikio & Yoshinobu Kanemaru > Yoshihiro Takayama, Takuma Sano & Genba Hirayanagi (16:21)
7. Kenta Kobashi & KENTA vs. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima - 시간초과로 무승부 (30:00)
8. GHC Heavyweight Title: Takeshi Morishima (c) > Takashi Sugiura (25:01)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008년 6월 21일
NOAH "EUROPEAN NAVIGATION 2008", 21.06.2008 (Samurai! TV)

Coventry Skydome Arena, England
2,400 Fans

1. Atsushi Aoki vs. Joel Redman - 시간초과로 무승부 (15:00)
2. Junji Izumida & Tsuyoshi Kikuchi > Wade Fitzgerald & Martin Stone (13:05)
3. Doug Williams & Nigel McGuinness > Takashi Sugiura & Kotaro Suzuki (17:06)
4. Jun Akiyama & Bison Smith > Takeshi Morishima & Mohammed Yone (13:23)
5. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: KENTA & Taiji Ishimori (c) > Bryan Danielson & Eddie Edwards (29:49)
6. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru (c) > Jay Briscoe (13:23)
7. Mitsuharu Misawa & Naomichi Marufuji > Kenta Kobashi & Go Shiozaki (25:35)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMMER NAVIGATION 2008 (2008년 6월 29일 - 7월 18일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008년 8월 1일
NOAH "GO! GO! SHIODOME JAMBOREE ~ SHIODOME STREET PRO-WRESTLING", 01.08.2008 (NTV/G+ LIVE)

Shiodome Nittele Tower Plaza Zerosta Special Ring
1,300 Fans

1. Davey Richards > Ippei Ota (9:00)
2. Taiji Ishimori > Genba Hirayanagi (8:59)
3. Jun Akiyama & Atsushi Aoki > Kenta Kobashi & Akihiko Ito (27:46)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHINY NAVIGATION 2008 ~ 2ND NIPPON TV CUP JR. HEAVYWEIGHT TAG LEAGUE (2008년 8월 23일 - 9월 6일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008년 9월 23일
NOAH "FAN APPRECIATION DAY", 23.09.2008

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Naomichi Marufuji & Katsuhiko Nakajima > Mitsuharu Misawa & Tsuyoshi Kikuchi (11:27)
2. Kensuke Sasaki, Akira Taue & Mitsuo Momota > Takuma Sano, Yoshinobu Kanemaru & Genba Hirayanagi (11:18)
3. Kishin Kawabata vs. Atsushi Aoki - 시간초과로 무승부 (15:00).
4. Yoshihiro Takayama & Akitoshi Saito > Kentaro Shiga & Ippei Ota (9:08)
5. Masao Inoue & Yoshinari Ogawa vs. Junji Izumida & Kotaro Suzuki - 시간초과로 무승부 (15:00)
6. Akihiko Ito vs. Takashi Okita - 시간초과로 무승부 (15:00)
7. Jun Akiyama, Tamon Honda & Takeshi Morishima > Takashi Sugiura, Makoto Hashi & Ricky Marvin (14:40)
8. Mohammed Yone & Taiji Ishimori vs. Takeshi Rikio & KENTA - 시간초과로 무승부 (15:00)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008년 9월 27일
NOAH "GREAT VOYAGE 2008 IN OSAKA", 27.09.2008 (NTV/G+ LIVE)

Osaka Prefectural Gymnasium
3,300 Fans

1. Akihiko Ito > Takashi Okita (7:27)
2. Masao Inoue & Genba Hirayanagi > Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi (12:33)
3. Yoshihiro Takayama, Takuma Sano & Takashi Sugiura > Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Atsushi Aoki (16:20)
4. Jun Akiyama & Takeshi Rikio > Akira Taue & Akitoshi Saito (11:55)
5. Takeshi Morishima > Katsuhiko Nakajima (9:05)
6. Special 2/3 Falls Match: KENTA & Taiji Ishimori > Naomichi Marufuji & Ricky Marvin (32:36)
7. GHC Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Kotaro Suzuki (c) > Yujiro  & Tetsuya Naito  (21:18)
8. GHC Heavyweight Title: Kensuke Sasaki (c) > Mohammed Yone (16:58)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WINTER NAVIGATION 2008 (2008년 11월 14일 - 12월 7일)
AUTUMN NAVIGATION 2008 (2008년 10월 5일 - 25일

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008년 12월 23일
NOAH "THE TOURNAMENT 2008", 23.12.2008

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Genba Hirayanagi & Ippei Ota vs. Takashi Okita & Kento Miyahara - 시간초과로 무승부 (20:00).
2. The Tournament - Round 1: Takeshi Rikio > Atsushi Aoki (8:34)
3. The Tournament - Round 1: Taiji Ishimori > Kishin Kawabata (10:00) (시간초과로 무승부)
4. The Tournament - Round 1: Jun Akiyama > Tamon Honda (10:00) (시간초과로 무승부)
5. The Tournament - Round 1: Takuma Sano > Shuhei Taniguchi (7:10)
6. The Tournament - Round 1: Takashi Sugiura > Mitsuharu Misawa (10:00) (시간초과로 무승부)
7. The Tournament - Round 1: Yoshihiro Takayama > Makoto Hashi (4:17)
8. The Tournament - Round 1: Yoshinobu Kanemaru > Katsuhiko Nakajima (10:00) (시간초과로 무승부)
9. The Tournament - Round 1: Masao Inoue > Kentaro Shiga (10:00) (시간초과로 무승부)
10. The Tournament - Round 1: Akitoshi Saito > Kotaro Suzuki (8:26)
11. The Tournament - Round 1: KENTA > Akira Taue (10:00) (시간초과로 무승부)
12. The Tournament - Round 1: Ricky Marvin > Mitsuo Momota (3:04)
13. The Tournament - Round 1: Mohammed Yone > Akihiko Ito (5:22)
14. The Tournament - Round 1: Yoshinari Ogawa > Naomichi Marufuji (10:00) (시간초과로 무승부)
15. The Tournament - Round 1: Go Shiozaki > Takeshi Morishima (10:00) (시간초과로 무승부)
16. The Tournament - Round 1: Kensuke Sasaki > Tsuyoshi Kikuchi (4:17)
17. The Tournament - Round 1: Junji Izumida > Kikutaro (8:56)
18. The Tournament - Round 2: Takeshi Rikio > Taiji Ishimori (3:22)
19. The Tournament - Round 2: Takuma Sano > Jun Akiyama (8:20) (Double Countout)
20. The Tournament - Round 2: Yoshihiro Takayama > Takashi Sugiura (2:32) durch Pinfall.
21. The Tournament - Round 2: Masao Inoue > Yoshinobu Kanemaru (10:00) (시간초과로 무승부)
22. The Tournament - Round 2: Akitoshi Saito > KENTA (10:00) (시간초과로 무승부)
23. The Tournament - Round 2: Mohammed Yone > Ricky Marvin (5:33)
24. The Tournament - Round 2: Go Shiozaki > Yoshinari Ogawa (1:16)
25. The Tournament - Round 2: Kensuke Sasaki > Junji Izumida (4:56)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008년 12월 24일
NOAH "THE TOURNAMENT 2008", 24.12.2008 (NTV/G+ LIVE)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. The Tournament - Round 3: Takuma Sano > Takeshi Rikio (10:00) (시간초과로 무승부)
2. The Tournament - Round 3: Masao Inoue > Yoshihiro Takayama (10:00) (시간초과로 무승부)
3. The Tournament - Round 3: Akitoshi Saito > Mohammed Yone (10:00) (시간초과로 무승부)
4. The Tournament - Round 3: Kensuke Sasaki > Go Shiozaki (10:00) (시간초과로 무승부)
5. The Tournament - Semi Final: Masao Inoue > Takuma Sano (10:00) (시간초과로 무승부)
6. The Tournament - Semi Final: Akitoshi Saito > Kensuke Sasaki (10:00) (시간초과로 무승부)
7. Age Handicap Battle Royal: Ippei Ota > Naomichi Marufuji durch Pinfall (20:21). * 참가자: Katsuhiko Nakajima, Takashi Okita, Kento Miyahara, Yoshinari Ogawa, Jun Akiyama, Takeshi Morishima, Junji Izumida, Kishin Kawabata, Tamon Honda, Takeshi Sugiura, Atsushi Aoki, Akihiko Ito, Shuhei Taniguchi, Kikutaro, Akira Taue, Mitsuharu Misawa, Genba Hirayanagi, Makoto Hashi, Kentaro Shiga, Ricky Marvin, Taiji Ishimori, Yoshinobu Kanemaru, KENTA, Kotaro Suzuki, Mitsuo Momota, Tsuyoshi Kikuchi & Naomichi Marufuji.
8. The Tournament - Final: Akitoshi Saito > Masao Inoue (10:00) (시간초과로 무승부)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright ⓒ wrestle-mania.com All Rights Reserved.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
33 [2009년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 45
» [2008년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 26
31 [2007년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 36
30 [2006년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 32
29 [2005년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 30