QUICK
MENU

open close
 
88
[2005년] 프로 레슬링 노아 흥행
작성자 : WManiac 등록일 : 2010-09-01 16:15:31 조회수 : 30
* 작성: Tony님 (lee1896gj@hotmail.com)

* 원문: PUROLOVE.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2005년 프로 레슬링 노아 흥행]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 1월 8일
NOAH "GREAT VOYAGE 2005", 08.01.2005 (NTV/G+ LIVE)

Tokyo Nippon Budokan
16,700 Fans - 초만원

1. Haruka Eigen > Mitsuo Momota (7:48)
2. Akitoshi Saito, Masao Inoue & Takashi Sugiura > Jun Izumida, Tsuyoshi Kikuchi & Kishin Kawabata (14:51)
3. Yoshinari Ogawa, SUWA & Ricky Marvin > Mohammed Yone, KENTA & Kotaro Suzuki (6:59)
4. Akira Taue & Takuma Sano > Tamon Honda & Go Shiozaki (13:10)
5. Takeshi Morishima Return Match: Takeshi Morishima & Naomichi Marufuji > Jun Akiyama & Makoto Hashi (12:18)
6. GHC Jr. Heavyweight Title: Yoshinobu Kanemaru (c) > Tatsuhito Takaiwa  (18:21)
7. Mitsuharu Misawa & Takeshi Rikio > Genichiro Tenryu & Shiro Koshinaka (15:53)
8. GHC Heavyweight Title: Kenta Kobashi (c) > Minoru Suzuki  (25:22)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENCOUNTERING NAVIGATION 2005 (2005년 4월 2일 - 4월 24일)
NAVIGATE FOR EVOLUTION 2005 (2005년 2월 18일 - 3월 5일)
THE FIRST NAVIGATION 2005 (2005년 1월 11일 - 1월 23일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 5월 6일
NOAH "NOAH'S ARK FESTA 2005", 06.05.2005

Tokyo Differ Ariake
600 Fans

1. Naomichi Marufuji & NAOMICHI MARUFUJI (Masao Inoue) > KENTA & kenta (Kishin Kawabata) (12:19)
2. Takeshi Rikio, Yoshinobu Kanemaru & Takashi Sugiura vs. Mohammed Yone, Takeshi Morishima & Kotaro Suzuki - 시간초과로 무승부 (30:00)
3. Jun Akiyama & Makoto Akiyama (Makoto Hashi) > Kenta Kobashi & Go Kobashi (Go Shiozaki) (19:57)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 5월 7일
NOAH/ZERO1-MAX "DIFFER CUP TAG TEAM TOURNAMENT 2005", 07.05.2005 (NTV/G+)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Differ Cup Tag Team Tournament - Round 1: Tiger Emperor  & Super Shisa  > Takehiro Murahama & Katsuhiko Nakajima (16:54)
2. Differ Cup Tag Team Tournament - Round 1: Ikuto Hidaka  & Minoru Fujita  > TAKA Michinoku  & PSYCHO  (11:52)
3. Differ Cup Tag Team Tournament - Round 1: Naomichi Marufuji  & KENTA  > KUDO  & Kota Ibushi  (15:44)
4. Differ Cup Tag Team Tournament - Round 1: Kaz Hayashi  & Leonardo Spanky  > Takashi Sasaki  & GENTARO  (15:26)
5. Sonjay Dutt > Ebetaro (Ebessan) (11:29)
6. Differ Cup Tag Team Tournament - Semi Final: Ikuto Hidaka  & Minoru Fujita  > Tiger Emperor  & Super Shisa  (11:29)
7. Differ Cup Tag Team Tournament - Semi Final: Naomichi Marufuji  & KENTA  > Kaz Hayashi  & Leonardo Spanky  (19:12)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 5월 8일
NOAH/ZERO1-MAX "DIFFER CUP TAG TEAM TOURNAMENT 2005", 08.05.2005 (NTV/G+)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Osamu Namiguchi  vs. Katsuhiko Nakajima - 시간초과로 무승부 (15:00)
2. Handicap Match: Amazing Kong > Stalker Ichikawa  & DJ Nira  (0:23)
2a. Handicap Match: Amazing Kong > Stalker Ichikawa  & DJ Nira  (2:30)
3. Takehiro Murahama & KUDO  > Hi69  & Kota Ibushi  (9:17)
4. TAKA Michinoku , Tatsuhito Takaiwa  & Tomohiro Ishii > Takashi Sasaki , GENTARO  & Sonjay Dutt (13:56)
5. Differ Cup Tag Team Tournament - 3rd Place Match: Kaz Hayashi  & Leonardo Spanky  > Tiger Emperor  & Super Shisa  (18:44)
6. Differ Cup Tag Team Tournament - Final: Naomichi Marufuji  & KENTA  > Ikuto Hidaka  & Minoru Fujita  (35:24)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVIGATION WITH BREEZE 2005 (2005년 5월 13일 - 6월 7일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 6월 10일
NOAH "COME TOGETHER", 10.06.2005 (NTV/G+)

Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans - 초만원

1. Captain's Fall Match - Hair Match: Yoshinobu Kanemaru, Takashi Sugiura, SUWA & Makoto Hashi > Naomichi Marufuji, KENTA, Tsuyoshi Kikuchi & Kotaro Suzuki (30:10)
2. Takeshi Rikio & Jun Izumida > Jun Akiyama & Go Shiozaki (15:36)
3. Royal Rumble: Takeshi Morishima > Kishin Kawabata (17:10)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMMER NAVIGATION 2005 (2005년 7월 2일 - 7월 12일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 7월 18일
NOAH "DESTINY 2005", 18.07.2005 (NTV/G+ LIVE)

Tokyo Dome
62,000 Fans - 초만원

1. Takashi Sugiura, SUWA & Masashi Aoyagi > Tsuyoshi Kikuchi, Mitsuo Momota & Katsuhiko Nakajima (9:32)
2. Mohammed Yone & Takeshi Morishima > Tamon Honda & Go Shiozaki (8:26)
3. Akitoshi Saito, Shiro Koshinaka, Masao Inoue & Kishin Kawabata > Akira Taue, Takuma Sano, Jun Izumida & Haruka Eigen (11:56)
4. Mushiking Terry Debut Match: Mushiking Terry > Black Mask (7:59)
5. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA > Yoshinobu Kanemaru (c) (20:31)
6. GHC Tag Team Title: Minoru Suzuki  & Naomichi Marufuji (c) > Jun Akiyama & Makoto Hashi (24:55)
7. GHC Heavyweight Title: Takeshi Rikio (c) > Hiroshi Tanahashi  (17:11)
8. Genichiro Tenryu > Yoshinari Ogawa (10:27)
9. Kenta Kobashi > Kensuke Sasaki (23:38)
10. Mitsuharu Misawa > Toshiaki Kawada (27:04)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 8월 14일
NOAH "NAVIGATION", 14.08.2005

Zepp Sendai
1,200 Fans - 초만원

1. Masao Inoue > Haruka Eigen (7:33) mit einem Cradle.
2. Takashi Sugiura & SUWA > KENTA & Go Shiozaki (15:22)
3. Tsuyoshi Kikuchi & Mushiking Terry > Mitsuo Momota & Mushiking Joker (12:20)
4. Akira Taue, Takuma Sano & Naomichi Marufuji > Jun Akiyama, Jun Izumida & Yoshinobu Kanemaru (19:31)
5. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa > Akitoshi Saito & Kishin Kawabata (16:51)
6. Takeshi Rikio, Mohammed Yone & Takeshi Morishima > Kenta Kobashi, Tamon Honda & Makoto Hashi (23:06)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 8월 15일
NOAH "MICHINOKU FAIRYTALE STORY", 15.08.2005

Minase Village Office Ground Special Ring
4,500 Fans - 초만원

1. Mitsuo Momota > Haruka Eigen (6:10) mit einem Side Cradle.
2. Mohammed Yone, Takeshi Morishima & Jun Izumida > Takuma Sano, Makoto Hashi & SUWA (14:58)
3. Tamon Honda & Takashi Sugiura > Naomichi Marufuji & Tsuyoshi Kikuchi (11:25)
4. Battle Royal: Mohammed Yone > Makoto Hashi (10:11)
5. Kenta Kobashi & KENTA > Akitoshi Saito & Kishin Kawabata (19:01)
6. Akira Taue & Mushiking Terry > Masao Inoue & Mushiking Joker (16:02)
7. Takeshi Rikio, Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru > Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Go Shiozaki (19:04)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SHINY NAVIGATION 2005 (2005년 8월 19일 - 9월 11일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 9월 18일
NOAH "2ND GREAT VOYAGE 2005", 18.09.2005 (NTV/G+ LIVE)

Tokyo Nippon Budokan
16,500 Fans - 초만원

1. Kentaro Shiga Return Match: Tamon Honda > Kentaro Shiga (11:47)
2. Kishin Kawabata & Mitsuo Momota > Jun Izumida & Haruka Eigen (8:09)
3. Masao Inoue, Tsuyoshi Kikuchi & Mushiking Joker > Scorpio, Eddy Edwards & Mushiking Terry (14:25)
4. Akitoshi Saito, Shiro Koshinaka & Takashi Sugiura > Yoshinari Ogawa, Makoto Hashi & Go Shiozaki (16:44)
5. Takeshi Morishima > Yoshinobu Kanemaru (13:50)
6. Minoru Suzuki  > Mohammed Yone (17:31)
7. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA (c) vs. SUWA - No Contest (1:34)
7a. GHC Jr. Heavyweight Title: KENTA (c) > SUWA (14:46)
8. Kenta Kobashi & Akira Taue > Jun Akiyama & Genichiro Tenryu (19:20)
9. GHC Heavyweight Title: Takeshi Rikio (c) > Mitsuharu Misawa (22:10)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTUMN NAVIGATION 2005 (2005년 10월 8일 - 10월 28일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 11월 5일
NOAH "3RD GREAT VOYAGE 2005", 05.11.2005 (NTV/G+ LIVE)

Tokyo Nippon Budokan
16,600 Fans - 초만원

1. Tamon Honda, Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota > Jun Izumida, Kishin Kawabata & SUWA (7:39)
2. Akitoshi Saito, Masao Inoue & Takashi Sugiura > Yoshinari Ogawa, Kentaro Shiga & Ricky Marvin (14:07)
3. Takuma Sano > Mushiking Terry (14:16)
4. Jun Akiyama & Shiro Koshinaka > Minoru Suzuki  & Naomichi Marufuji (17:39)
5. Global Hardcore Crown Openweight Title: Scorpio (c) > Yoshinobu Kanemaru (12:33)
6. Kensuke Sasaki & Katsuhiko Nakajima > Kenta Kobashi & Go Shiozaki (24:58)
7. Mitsuharu Misawa > Genichiro Tenryu (14:27)
8. GHC Tag Team Title: Mohammed Yone & Takeshi Morishima (c) > KENTA & Katsuyori Shibata (27:50)
9. GHC Heavyweight Title: Akira Taue > Takeshi Rikio (c) (20:43)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WINTER NAVIGATION 2005 (2005년 11월 18일 - 12월 4일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005년 12월 24일
NOAH "NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2005", 24.12.2005 (NTV/G+ LIVE)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Takeshi Rikio & Mushiking Terry > Go Shiozaki & Akihiko Ito (debut) (16:11)
2. Tamon Honda, Neko Hiroshi (Akitoshi Saito) & Masao Inoue > Mitsuo Momota, Ganguro (Jun Izumida) & Takashi Sugiura (13:03)
3. Akira Taue & Mitsuharu Misawa > Yoshinori Ota (debut) & Atsushi Aoki (debut) (11:10)
4. Takeshi Morishima, Yoshinari Ogawa, KENTA & Shuhei Taniguchi (debut) > Takuma Sano, Hasumakoto (SUWA), Kentaro Shiga & Tsuyoshi Kikuchi (20:10)
5. Kenta Kobashi & Yoshinobu Kanemaru > Haruka Eigen & Tsutomu Hirayanagi (11:55)
6. White Santa (Jun Akiyama), Scorpio & Naomichi Marufuji > Mohmamed Yone, Kishin Kawabata & Ricky Marvin (20:22)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright ⓒ wrestle-mania.com All Rights Reserved.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
33 [2009년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 45
32 [2008년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 26
31 [2007년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 36
30 [2006년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 32
» [2005년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 30