QUICK
MENU

open close
 
88
[2002년] 프로 레슬링 노아 흥행
작성자 : WManiac 등록일 : 2010-09-01 16:04:32 조회수 : 46
* 작성: Tony님 (lee1896gj@hotmail.com)

* 원문: PUROLOVE.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2002년 프로 레슬링 노아 흥행]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVIGATION FOR PROGRESS 2001 (2001년 2월 10일 - 2월 25일1)
FIRST NAVIGATION OF 21ST CENTURY 2001 (2001년 1월 6일 - 1월 18일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002년 4월 14일
NOAH "KODO FUYUKI RETIREMENT SHOW", 14.04.2002 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,500 Fans

1. KENTA > Kotaro Suzuki (9:05) mit einem German Suplex Hold.
2. Rusher Kimura & Mitsuo Momota > Haruka Eigen & Kishin Kawabata (8:40)
3. Takuma Sano & Takashi Sugiura > Daisuke Ikeda & Mohammed Yone (15:16)
4. Takao Omori, Tamon Honda & Kentaro Shiga > Jun Akiyama, Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi (13:01)
5. Kodo Fuyuki, Yoshinari Ogawa & Mitsuharu Misawa > Akira Taue, Masao Inoue & Tsuyoshi Kikuchi (16:41)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVIGATION WITH BREEZE 2002 (2002년 5월 6일 - 5월 26일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002년 6월 2일
NOAH "NAVIGATION", 02.06.2002 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Akira Taue, Rusher Kimura & Mitsuo Momota > Haruka Eigen, Jun Izumida & Masashi Aoyagi (14:04)
2. Masao Inoue & Tsuyoshi Kikuchi > Tamon Honda & Kishin Kawabata (16:04)
3. Takuma Sano > Kotaro Suzuki (13:00)
4. Takeshi Rikio > KENTA (7:22)
5. Takeshi Morishima > Makoto Hashi (7:02)
6. Yoshinari Ogawa & Mitsuharu Misawa > Daisuke Ikeda & Mohammed Yone (16:39)
7. Takao Omori & Takashi Sugiura > Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru (21:08)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002년 6월 12일
NOAH "THE TRUTH", 12.06.2002 (NTV)

Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans - 초만원

1. Masao Inoue > Kishin Kawabata (8:44)
2. Mohammed Yone > Jun Izumida (3:05)
3. Tamon Honda vs. Daisuke Ikeda - 시간초과로 무승부 (10:00).
4. Captain's Fall Elimination Match: Yoshinobu Kanemaru, Takashi Sugiura & Kotaro Suzuki (c) > Tsuyoshi Kikuchi, Makoto Hashi & KENTA (c) (17:10)
5. Takuma Sano > Takeshi Morishima (3:52)
6. Jun Akiyama vs. Takao Omori - 시간초과로 무승부 (10:00).
7. Takeshi Rikio > Yoshinari Ogawa (1:36)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACCOMPLISH OUR SECOND NAVIGATION 2002 (2002년 7월 5일 - 7월 26일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002년 8월 14일
NOAH "ONE NIGHT NAVIGATION", 14.08.2002 (NTV)

Kitakami Waga Multi-Purpose Exhibition Hall
1,800 Fans - 매진

1. Haruka Eigen & Masashi Aoyagi > Rusher Kimura & Mitsuo Momota (7:48)
2. Daisuke Ikeda, Tsuyoshi Kikuchi & Makoto Hashi > Akira Taue, Mohammed Yone & Kishin Kawabata (16:33)
3. Takeshi Rikio & KENTA > Kenta Kobashi & Kotaro Suzuki (17:23)
4. Jun Akiyama & Takashi Sugiura > Tamon Honda & Yoshinobu Kanemaru (15:56)
5. Yoshinari Ogawa > Masao Inoue (23:37)
6. Mitsuharu Misawa & Takuma Sano > Takeshi Morishima & Jun Izumida (16:25)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002년 8월 15일
NOAH "ONE NIGHT NAVIGATION", 15.08.2002 (NTV)

Minase Village Tokoton Yama Camp
5,100 Fans

1. Mitsuo Momota > Haruka Eigen (7:03)
2. Daisuke Ikeda > Mohammed Yone (8:34)
3. Kenta Kobashi & Tsuyoshi Kikuchi > Jun Izumida & Kishin Kawabata (10:52)
4. Jun Akiyama, Yoshinobu Kanemaru & Rusher Kimura > Masao Inoue, Makoto Hashi & Masashi Aoyagi (16:22)
5. 14 Man Battle Royal: Makoto Hashi > Yoshinobu Kanemaru mit einem Cradle Cutback (10:39)
6. Akira Taue & Tamon Honda > Yoshinari Ogawa & Takashi Sugiura (11:46)
7. Takeshi Morishima, Takeshi Rikio & KENTA > Mitsuharu Misawa, Takuma Sano & Kotaro Suzuki (11:06)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVIGATION OVER THE DATE LINE 2002 (2002년 8월 24일 - 9월 7일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002년 9월 23일
NOAH "GREAT VOYAGE 2002", 23.09.2002 (NTV)

Tokyo Nippon Budokan
16,000 Fans - 초만원

1. Mitsuo Momota & Masashi Aoyagi > Haruka Eigen & Kishin Kawabata (8:33)
2. KENTA > Kotaro Suzuki (12:07)
3. Akira Taue, Jun Izumida & Takashi Sugiura > Kentaro Shiga, Daisuke Ikeda & Makoto Hashi (18:57)
4. Kenta Kobashi > Mohammed Yone (11:47)
5. Tamon Honda & Masao Inoue > Yoshinari Ogawa & Takuma Sano (18:12)
6. IWGP Jr. Heavyweight Tag Team Title: Yoshinobu Kanemaru & Tsuyoshi Kikuchi (c) > El Samurai  & Masayuki Naruse  (14:33)
7. GHC Tag Team Title: Jun Akiyama & Akitoshi Saito > Takeshi Morishima & Takeshi Rikio (c) (22:47)
8. GHC Heavyweight Title: Mitsuharu Misawa > Yoshihiro Takayama (c) (23:50)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVIGATION AGAINST THE CURRENT 2002 (2002년 10월 4일 - 10월 19일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002년 10월 31일
NOAH "HALLOWEEN WITH NOAH", 31.10.2002 (NTV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Big Ben (Akira Taue) & Hijo Del Rikidozan (Mitsuo Momota) > Taisho (Haruka Eigen) & Der-Vay (Jun Izumida) (9:03)
2. VINNY (Yoshinari Ogawa), Black Cobra (Takuma Sano) & Yoshimura (Takashi Sugiura) > Mr. X #3 (Tamon Honda), Mr. X #2 (Daisuke Ikeda) & Mr. X #1 (Masashi Aoyagi) (16:35)
3. White #11 (Takeshi Morishima) & White #7 (Takeshi Rikio) > Pumpkin-desu (Akitoshi Saito) & Tsuki-no-mono (Makoto Hashi) (12:43)
4. SHURA (Jun Akiyama) & BORO (Yoshinobu Kanemaru) > ZIZO (Kentaro Shiga) & The Kamehameha (Kishin Kawabata) (13:44)
5. Lion (Mitsuharu Misawa), Naomichi Marufuji? (Masao Inoue) & Kevin Mask (Kotaro Suzuki) > BLAZE (Kenta Kobashi), Dokuganryu-Sasakaman (Tsuyoshi Kikuchi) & HALIMAO (KENTA) (19:36)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVIGATION, UPRISING SPIRIT 2002 (2002년 11월 14일 - 12월 7일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2002년 12월 24일
NOAH "NOAHFUL GIFT IN DIFFER 2002", 24.12.2002 (NTV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Tamon Honda & Kentaro Shiga > Akitoshi Saito & Tsuyoshi Kikuchi (17:07)
2. Haruka Eigen & Yoshinari Ogawa > Mitsuo Momota & KENTA (10:41)
3. Mitsuharu Misawa, Takuma Sano & Takeshi Rikio > Mr. Xmas, Rusher Kimura & Kotaro Suzuki (18:37)
4. Daisuke Ikeda & Yoshinobu Kanemaru > Jun Izumida & Kishin Kawabata (13:34)
5. Akira Taue, Takeshi Morishima & Takashi Sugiura > Kenta Kobashi, Masao Inoue & Masashi Aoyagi (17:06)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright ⓒ wrestle-mania.com All Rights Reserved.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
28 [2004년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 36
27 [2003년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 31
» [2002년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 46
25 [2001년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 26
24 [2000년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 50