QUICK
MENU

open close
 
88
[2001년] 프로 레슬링 노아 흥행
작성자 : WManiac 등록일 : 2010-09-01 16:01:00 조회수 : 26
* 작성: Tony님 (lee1896gj@hotmail.com)

* 원문: PUROLOVE.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2001년 프로 레슬링 노아 흥행]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVIGATION FOR PROGRESS 2001 (2001년 2월 10일 - 2월 25일1)
FIRST NAVIGATION OF 21ST CENTURY 2001 (2001년 1월 6일 - 1월 18일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001년 3월 3일
NOAH "ONE NIGHT NAVIGATION", 03.03.2001 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Takeshi Rikio > Makoto Hashi (15:22)
2. Rusher Kimura & Mitsuo Momota > Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi (9:06)
3. Yoshinari Ogawa > Yoshinobu Kanemaru (10:26)
4. Takuma Sano > Satoru Asako (15:51)
5. Akira Taue, Jun Izumida & Akitoshi Saito > Tamon Honda, Masao Inoue & Daisuke Ikeda (15:08)
6. Jun Akiyama > Takashi Sugiura (8:29)
7. Mitsuharu Misawa > Naomichi Marufuji (10:07)
8. Takao Omori & Yoshihiro Takayama > Kentaro Shiga & Takeshi Morishima (11:44)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVIGATION FOR THE VICTORY, GHC 2001 (2001년 3월 18일 - 4월 15일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001년 4월 26일
NOAH, 26.04.2001

Tokyo Korakuen Hall
2,100 Fans - 초만원

1. Satoru Asako > Kishin Kawabata (10:15)
2. Kentaro Shiga > Yoshinobu Kanemaru (13:44)
3. Rusher Kimura & Mitsuo Momota > Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi (9:11)
4. Takuma Sano > Makoto Hashi (14:45)
5. Takeshi Morishima & Takeshi Rikio > Naomichi Marufuji & Takashi Sugiura (11:30)
6. Takao Omori & Yoshihiro Takayama > Tamon Honda & Daisuke Ikeda (11:30)
7. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Akitoshi Saito > Jun Akiyama, Akira Taue & Jun Izumida (14:04)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEPARTURE 2001 (2001년 8월 26일 - 9월 9일)
ACCOMPLISH OUR FIRST NAVIGATION 2001 (2001년 7월 14일 - 7월 27일)
NAVIGATION TO THE BRIGHT DESTINATION 2001 (2001년 6월 9일 - 6월 24일)
NAVIGATION WITH BREEZE 2001 (2001년 5월 12일 - 5월 25일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001년 9월 24일
NOAH "ONE NIGHT NAVIGATION", 24.09.2001 (NTV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Satoru Asako > Superstar Steve (10:02)
2. Haruka Eigen & Tsuyoshi Kikuchi > Rusher Kimura & Mitsuo Momota (11:36)
3. Yoshinari Ogawa, Takuma Sano & KENTA > Akitoshi Saito, Kentaro Shiga & Makoto Hashi (12:35)
4. Akira Taue & Jun Izumida > Masashi Aoyagi & Kishin Kawabata (12:49)
5. Takeshi Morishima & Takeshi Rikio > Daisuke Ikeda & Takashi Sugiura (7:18)
6. Mitsuharu Misawa > Yoshinobu Kanemaru (8:43)
7. Jun Akiyama > Naomichi Marufuji (10:22)
8. Takao Omori & Yoshihiro Takayama > Tamon Honda & Masao Inoue (15:34)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVIGATION IN RAGING OCEAN 2001 (2001년 11월 18일 - 12월 9일)
NAVIGATION TUG OF WAR 2001 (2001년 10월 6일 - 10월 19일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE FINAL NAVIGATION 2000 (2000년 12월 2일 - 12월 22일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001년 12월 24일
NOAH "JOYFUL GIFT FROM NOAH", 24.12.2001 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Takuma Sano & Yoshinobu Kanemaru > Daisuke Ikeda & Yasuhiro Suzuki (debut) (14:38)
2. Yoshinari Ogawa & Takeshi Morishima > Tsuyoshi Kikuchi & Mitsuo Momota (14:44)
3. Tamon Honda, Naomichi Marufuji & Kishin Kawabata > Rusher Kimura, Jun Izumida & Mohammed Yone (16:21)
4. Akira Taue, Masao Inoue & Takeshi Rikio > Mitsuharu Misawa, Masashi Aoyagi & Makoto Hashi (18:52)
5. Takao Omori, Kentaro Shiga & Takashi Sugiura > Mr. Xmas (Jun Akiyama), Haruka Eigen & Akitoshi Saito (15:57)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright ⓒ wrestle-mania.com All Rights Reserved.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
28 [2004년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 36
27 [2003년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 31
26 [2002년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 46
» [2001년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 26
24 [2000년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 50