QUICK
MENU

open close
 
88
[2000년] 프로 레슬링 노아 흥행
작성자 : WManiac 등록일 : 2010-09-01 15:56:54 조회수 : 50
* 작성: Tony님 (lee1896gj@hotmail.com)

* 원문: PUROLOVE.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2000년 프로 레슬링 노아 흥행]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000년 8월 5일
NOAH "DEPARTURE ~ FREEDOM AND BELIEF", 05.08.2000 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Takeshi Morishima > Makoto Hashi (14:05)
2. Haruka Eigen, Jun Izumida & Tsuyoshi Kikuchi > Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Takeshi Rikio (13:08)
3. Kentaro Shiga & Naomichi Marufuji > Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru (19:30)
4. Yoshinari Ogawa, Masahito Kakihara & Daisuke Ikeda > Takao Omori, Yoshihiro Takayama & Satoru Asako (23:46)
5. 2/3 Falls Match: Kenta Kobashi & Jun Akiyama > Mitsuharu Misawa & Akira Taue (19:45)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000년 8월 6일
NOAH "DEPARTURE ~ FREEDOM AND BELIEF", 06.08.2000 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Satoru Asako > Kenta Kobayashi (10:53)
2. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi > Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Yoshinobu Kanemaru (13:32)
3. Masao Inoue & Takeshi Morishima > Naomichi Marufuji & Takeshi Rikio (19:30)
4. Akira Taue & Jun Izumida > Takao Omori & Yoshihiro Takayama (15:08)
5. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa > Daisuke Ikeda & Kentaro Shiga (20:41)
6. Jun Akiyama > Kenta Kobashi (24:25)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000년 8월 15일
NOAH "MICHINOKU FAIRYTALE STORY", 15.08.2000

Minase Village Tokoton Yama Camp
6,100 Fans

1. Kentaro Shiga > Naomichi Marufuji (13:31)
2. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Takeshi Morishima > Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Makoto Hashi (17:01)
3. Kenta Kobashi & Takeshi Rikio > Masao Inoue & Daisuke Ikeda (17:17)
4. 11 Man Battle Royal: Takeshi Morishima > Naomichi Marufuji mit einem Face Buster (9:18).
5. Akira Taue & Jun Izumida > Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru (14:50)
6. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa > Yoshihiro Takayama & Satoru Asako (17:14)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000년 8월 19일
NOAH "DEPARTURE ~ FREEDOM AND BELIEF", 19.08.2000 (Samurai! TV)

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Daisuke Ikeda > Naomichi Marufuji (9:20)
2. Haruka Eigen, Tsuyoshi Kikuchi & Masao Inoue > Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (18:03)
3. Satoru Asako > Takeshi Morishima (10:57)
4. Yoshihiro Takayama > Kentaro Shiga (7:38)
5. Jun Akiyama & Yoshinobu Kanemaru > Kenta Kobashi & Takeshi Rikio (18:25)
6. Mitsuharu Misawa & Yoshinari Ogawa > Akira Taue & Jun Izumida (17:31)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000년 10월 22일
NOAH "ONE NIGHT NAVIGATION", 22.10.2000

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi > Jun Izumida & Makoto Hashi (11:38)
2. Haruka Eigen & Satoru Asako > Rusher Kimura & Mitsuo Momota (13:01)
3. Yoshinari Ogawa & Daisuke Ikeda > Akira Taue & Takeshi Morishima (11:41)
4. WEW Tag Team Title: Tamon Honda & Naomichi Marufuji > Masao Inoue & Yoshinobu Kanemaru (c) (20:59)
5. Mitsuharu Misawa > Kentaro Shiga (9:20)
6. Jun Akiyama > Tsuyoshi Kikuchi (5:24)
7. Takao Omori & Yoshihiro Takayama > Kenta Kobashi & Takeshi Rikio (14:24)


NAVIGATION 2000 (2000년 10월 7일 - 10월 20일)
EXCEEDING OUR DREAMS 2000 (2000년 9월 15일 - 9월 25일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAVIGATION IN NOVEMBER 2000 (2000년 11월 4일 - 11월 16일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000년 11월 26일
NOAH, 26.11.2000

Yoshimi Townsman Gymnasium
1,800 Fans

1. Satoru Asako > Naomichi Marufuji (13:04)
2. Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Masao Inoue > Haruka Eigen, Yoshinobu Kanemaru & Makoto Hashi (13:06)
3. Yoshihiro Takayama > Jun Izumida (9:32)
4. Takao Omori > Kentaro Shiga (13:09)
5. Akira Taue & Tamon Honda > Jun Akiyama & Takeshi Morishima (14:31)
6. Mitsuharu Misawa, Yoshinari Ogawa & Daisuke Ikeda > Kenta Kobashi, Tsuyoshi Kikuchi & Takeshi Rikio (22:13)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THE FINAL NAVIGATION 2000 (2000년 12월 2일 - 12월 22일)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000년 12월 23일
NOAH "GREAT VOYAGE", 23.12.2000 (Samurai! TV)

Tokyo Ariake Colosseum
12,000 Fans - 초만원

1. Tsuyoshi Kikuchi & Kenta Kobayashi > Scorpio & Kishin Kawabata (12:08)
2. Haruka Eigen, Jun Izumida & Satoru Asako > Rusher Kimura, Mitsuo Momota & Makoto Hashi (14:20)
3. Kentaro Shiga, Yoshinobu Kanemaru & Takeshi Morishima > Masao Inoue, Takeshi Rikio & Takashi Sugiura (debut) (14:17)
4. WEW Tag Team Title: Kodo Fuyuki  & Tetsuhiro Kuroda  > Tamon Honda & Naomichi Marufuji (c) (13:13)
5. Yoshinari Ogawa & Daisuke Ikeda > Akitoshi Saito & Masashi Aoyagi (7:27)
6. Yoshihiro Takayama > Akira Taue (9:29)
7. Shinya Hashimoto  > Takao Omori (6:32)
8. Mitsuharu Misawa > Vader (14:28)
9. Kenta Kobashi > Jun Akiyama (35:58)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2000년 12월 24일
NOAH "MILLENIUM HOLIDAY IN DIFFER", 24.12.2000

Tokyo Differ Ariake
1,800 Fans - 초만원

1. Mitsuo Momota & Masao Inoue > Takeshi Rikio & Makoto Hashi (10:28)
2. Akira Taue, Jun Izumida & Akitoshi Saito > Jun Akiyama, Takashi Sugiura & Masashi Aoyagi (12:50)
3. Mitsuharu Misawa, Tamon Honda & Daisuke Ikeda > Kenta Kobashi, Tsuyoshi Kikuchi & Satoru Asako (24:01)
4. Yoshihiro Takayama, Naomichi Marufuji & Scorpio > Vader, Takeshi Morishima & Kenta Kobayashi (13:38)
5. Takao Omori, Yoshinari Ogawa & Haruka Eigen > Rusher Kimura, Kentaro Shiga & Yoshinobu Kanemaru (16:11)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright ⓒ wrestle-mania.com All Rights Reserved.

List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
28 [2004년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 36
27 [2003년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 31
26 [2002년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 46
25 [2001년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 26
» [2000년] 프로 레슬링 노아 흥행 WManiac 2010-09-01 50